Uprava škole

Menadžment škole

Roditelji

Stručni saradnici

Školska administracija

Nastavnici

Učenici

Uprava škole

EduIS je integrisani informacioni sistem koji nadležnim institucijama pruža bogat spektar informacija i omogućuje planiranje i efikasno donošenje strateških odluka za unapređenje obrazovnog procesa.

Uprava škole

Učenici

 • Imaju snažniju motivaciju i veći angažman

Roditelji

 • Ostvaruju bolju interakciju sa djecom i nastavnicima

Nastavnici

 • Grade pozitivniji stav i veću želju za napredovanjem

Menadžment škole

Ostvarite najbolje rezultate sa integrisanim alatima za upravljanje školom. Definišite skup osnovnih postavki na nivou škole

Menadžment škole

 • Upravljajte i organizujte sve školske aktivnosti
 • Definišite različite vrste standarda ocjenjivanja
 • Upravljajte nastavnim planom i programom
 • Definišite vrste ispita
 • Upravljajte pravima i privilegijama korisnika na sistemu
 • Upravljajte pravima i ižvještajima o pristupu
 • Definišite skup šifrarnika dostupnih u sistemu
 • Generišite kumulativne i uporedne izvještaje sa ciljem tačne analize podataka i donošenja odluka

Stručni saradnici

Praćenje planiranja, programiranja, organizovanja, unapređenja i rada obrazovnog procesa ogleda se u saradnji sa nastavnicima, učenicima i roditeljima. Na ovaj način se podstiče i stimuliše razvoj učenika: individualne sposobnosti i sklonosti, intelektualni, emocionalni, socijalni i profesionalni razvoj, kao i pružanje pomoći talentovanim učenicima sa smetnjama u učenju, radu i razvoju.

Stručni saradnici

 • Uspješno stvaranje programskih pedagoško-organizacionih i didaktičko-metodičkih uslova neophodnih za ostvarivanje ciljeva obrazovno-vaspitnog procesa
 • Zaštita identiteta svakog učenika
 • Centralizovane i integrisane povratne informacije učenika (od roditelja, učenika, nastavnika i stručnih saradnika)
 • Tačne i precizne informacije o planiranim aktivnostima za rad sa djecom kojoj je potrebna stručna podrška

Školska administracija

Definisanje svih bitnih stavki na nivou škole za efikasno sprovođenje obrazovnog procesa, poput kreiranja časova, predmeta, rasporeda nastave, definisanja ispita, ali i mnogih drugih mogućnosti.

Školska administracija

 • Efikasnost u odabiru grupa učenika i raspodjeli po predmetima i stepenu napredovanja.
 • Uvid u grupe studenata i njihovu segmentaciju po detaljima u skladu sa nastavnim planom i programom.
 • Logistička podrška u distribuciji nastavnog osoblja po predmetnim grupama za poboljšanje kvaliteta nastave.
 • Praćenje postignuća učenika po različitim kategorijama (predmeti, razredi), te na nivou škole po različitim vremenskim periodima (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje).
 • Praćenje prisustva učenika na času
 • Tačne i pouzdane informacije za uvid u opšti uspjeh učenika.
 • Uvid u način rada svih učesnika u obrazovnom procesu.
 • Komunikacija sa različitim grupama učesnika.

Nastavnici

Podrška standardnim nastavnim aktivnostima u razredima/grupama. Registar svih faktora uspješnosti učenika u obrazovnom procesu.

Nastavnici

 • Integrisane informacije o svakom učeniku potrebne za nesmetanu nastavu.
 • Datoteke sa ličnim podacima, kao i nastavne lekcije, odnose se na nastavnika / autora rada bez obzira na trenutno radno mjesto.
 • Nastavni planovi i programi objedinjeni na jednom mjestu.
 • Priprema za čas u online formatu
 • Evidencija o pohađanju nastave, zdravstvenom stanju i poteškoćama u nastavi (ako ih ima).
 • Direktna komunikacija sa roditeljima (sastavljanje roditeljskih sastanaka, definisanje termina konsultacija, opravdavanje izostanka učenika, davanje informacija o prisustvu tokom ovih aktivnosti, davanje informacija o aktivnostima učenika itd.)

Roditelji

Segment aplikacije namijenjen roditeljima da prate trenutni i protekli proces obrazovanja svoje djece kroz školske godine, uz mogućnost korištenja različitih medija za pravovremeno informisanje o sprovedenim aktivnostima.

Roditelji

 • Praćenje fizičkog, psihičkog i intelektualnog razvoja djeteta.
 • Praćenje planova i programa koje djeca uče, kao i pravovremeni uvid u sve ocjene i pohađanje nastave djeteta.
 • Nastavno osoblje
 • Uvid u kalendar događaja (usmeni i pismeni ispiti).
 • Uvid u školske događaje, kao što su sekcije, takmičenja, jubileji itd.
 • Učešće u donošenju odluka na nivou škole, za koje je potrebno odobrenje roditelja popunjavanjem upitnika ili korištenjem drugih metoda prikupljanja podataka.
 • Komunikacija sa upravom škole i stručnim saradnicima.

Učenici

Podsegment "Učenik" pruža sve informacije o uspjehu učenika u obrazovnom procesu. Interaktivno učešće u nastavi, uz mogućnost kreiranja i dijeljenja literature i dokumentacije putem online servisa.

Učenici

 • Praćenje rada nastavnika i zapisnik sa časova u slučaju izostanka.
 • Praćenje plana rada za tekuću školsku godinu.
 • Uvid u vannastavne aktivnosti, raspored sekcija i različite oblike aktivnosti na nivou škole.
 • Uvid u raspored dopunske nastave.
 • Pristup nastavnim sadržajima koje preporučuju nastavnici.
 • Interna komunikacija učenika na nivou škole ili razreda.

Želite znati više o EduIS rješenju?

Hiljade škola počinju koristiti EduIS rješenje. Možete nas kontaktirati u svakom trenutku.

Ova stranica je zaštićena od strane sigurnosnog sistema reCAPTCHA, Google-ovih pravila privatnosti i uslova korištenja usluge.

Izaberi svoj region

Tokom posjete našoj web stranici, koristimo kolačiće koji omogućavaju identifikaciju korisnika. Kolačići su male datoteke koje se privremeno čuvaju i ne sadrže lične podatke, tako da je vaša privatnost zaštićena. Daljim pregledanjem stranice, pristajete na ovu upotrebu i prihvatate Politiku privatnosti za našu web stranicu, čime dajete saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom koja je dostupna na sljedećem linku: Politika privatnosti