Uprava škole

Naknade

Office 365 edukativna platforma

Nastavno osoblje

Roditelji

Izveštaji

Ljudski resursi

Upis

Raspored

LMS - Učenje na daljinu

Prisustvo

Školski administrator

Uprava škole

Koordinišite školskim aktivnostima jednostavnije nego ikada, upravljajte svim informacijama na jednom mestu, brzo i sigurno.

 • Kreirajte nalog za jednu ili više organizacija/škola u vašoj nadležnosti i prilagodite sistem vašim potrebama
 • Upravljajte svim važnim informacijama o školi, ocenama, ponašanju, vrstama disciplinskih mera i izostancima
 • Dodelite uloge u sistemu krajnjim korisnicima koristeći RBAC pristup (Kontrola pristupa zasnovanog na ulogama)
 • Upravljajte školskim godinama i polugodištima
 • Odredite nastavni plan i program
 • Definišite različite tipove šifrarnika, vrste zapisa i podataka koji će se čuvati u sistemu.

Školski administrator

Na jednostavan način organizujte sve aktivnosti važne za uspešnu realizaciju obrazovnog procesa.

Grupišite i povežite resurse u jednu celinu. Napravite jednostavan raspored svih važnih školskih aktivnosti.

 • Kreirajte razrede, predmete i rasporedite učenike u odgovarajuće grupe
 • Kreirajte raspored nastave
 • Kreirajte raspored ispita
 • Definišite i organizujte vannastavne aktivnosti
 • Definišite okvir ostalih korisnika sistema
 • Upravljajte sistemom izveštavanja
 • Upravljajte korisničkim nalozima (učitelji, učenici, roditelji)

Ljudski resursi

Grupisanje podataka o nastavnom osoblju na jednom mestu omogućiće vam brz i tačan uvid u organizacionu strukturu osoblja i njihove kvalifikacije.

 • Vođenje evidencije o svim zaposlenim na jednom mestu
 • Pregled aktivnih/neaktivnih zaposlenih
 • Kategorizacija zaposlenih (nastavno osoblje, vannastavno osoblje, menadžer, administrator)
 • Jedinstvene informacione kartice o zaposlenima
 • Organizacija i planiranje radnog mesta
 • Upravljanje i pregled odsustva svih zaposlenih
 • Evidencija i upravljanje projektima

Naknade

Jednostavnije finansijsko upravljanje kroz grupisanje svih plaćanja na jednom mestu, smanjenje papirologije i uštedu vremena zaposlenih.

 • Sve vrste školskih naknada i plaćanja
 • Definisanje valute i metode plaćanja
 • Prikaz i praćenje plaćanja
 • Generisanje izveštaja i potvrde o plaćanju

Upis

Prijemni modul upravlja svim aspektima upisa studenata, listama čekanja, prijemnim testovima, intervjuima i obaveštenjima o uplatama i drugim aktivnostima upisa.

 • Upravljanje online procesom upisa novih učenika u školu
 • Vođenje evidencije o svim prijavama
 • Pružanje povratnih informacija kandidatima
 • Upis učenika

Prisustvo učenika i zaposlenih

Budite informisani o prisustvu učenika i zaposlenih u svakom trenutku.

Na jednostavan način vodite evidenciju o prisustvu nastavnog osoblja i učenika tokom nastave i vannastavnih aktivnosti.

 • Tačan i precizan uvid u sve izostanke
 • Informacije o prisustvu učenika i nastavnika dostupne roditeljima
 • Kumulativne statistike o pohađanju učenika na različitim nivoima

Raspored

Organizujte sve potrebne informacije u vezi rasporeda nastavnih i vannastavnih aktivnosti, na jednom mestu dostupnom svim učesnicima u obrazovnom procesu.

Osigurajte kontinuiran protok informacija.

 • Praćenje aktivnosti nastavnika i učenika u realnom vremenu
 • Kreiranje, uređivanje i deljenje rasporeda časova sa učenicima i nastavnicima
 • Informisanje nastavnika i učenika o promenama u rasporedu
 • Jednostavno definisanje rasporeda, kreiranje kalendara školskih događaja, definisanje i uređivanje radnih i neradnih dana

Nastavno osoblje

Omogućite vašim nastavnicima efikasno i sigurno upravljanje obrazovnim procesom uz jednostavnu evidenciju postignuća i uspeha učenika.

Olakšajte im komunikaciju sa svim ostalim zaposlenim i brzu i jasnu evidenciju o učenicima i njihovim roditeljima.

 • Pregled svih potrebnih informacija za uspešnu organizaciju nastave
 • Komunikacija sa svim učesnicima obrazovnog procesa
 • Evaluacija uspeha učenika
 • Evidencija o izostancima sa nastave
 • Evidencija o rezultatima testiranja
 • Evidencija o ponašanju učenika
 • Evidencija sa komentarima nastavnika o napretku učenika
 • Opravdanja za izostanke

Roditelji

Povežite roditelje sa nastavnicima i stručnim saradnicima kako biste ostvarili brzu i sigurnu komunikaciju i efikasno praćenje razvoja i postignuća učenika.

 • Pregled predmeta i ocena
 • Prisustvo na časovima
 • Raspored časova
 • Pregled školskih događaja i kalendar aktivnosti
 • Komunikacija sa nastavnicima
 • Akademski i finansijski izveštaji
 • E-mail obaveštenja

Office 365 edukacijska platforma

EduIS platforma je u potpunosti integrisana sa Office 365 platformom i omogućava nastavnicima i učenicima neograničenu pismenu i usmenu komunikaciju sa bilo kog uređaja.

 • Korištenje Microsoft Teams-a jednim klikom omogućava virtuelnu komunikaciju i saradnju sa drugim članovima (učenicima, nastavnicima, školskim osobljem)
 • Jedan terabajt prostora na disku za pohranjivanje privatnih i datoteka za deljenje sa drugim učesnicima
 • Obrasci za izradu anketa i kvizova, slanje svih odgovora drugim učesnicima uz kreiranje analitike na osnovu odgovora
 • Organizacija uz digitalnu svesku OneNote
 • Zajednički rad u realnom vremenu, automatsko spremanje izmena i jednostavno deljenje dokumenata u aplikacijama Word, PowerPoint i Excel
 • Praćenje elektronske pošte uz prostor od 50 GB na Otulook-u
 • Integracija razgovora, poziva, sadržaja i potrebnih aplikacija, korištenjem Microsoft Teams platforme
 • Poboljšanje rezultata učenja uz ugrađene funkcije i alate za učenje koji podržavaju čitanje, pisanje, matematiku i komunikaciju.

LMS - Sistem učenja na daljinu

Učinite digitalni nastavni sadržaj dostupnim učenicima u svakom trenutku, putem LMS platforme. Iskoristite sve prednosti platforme za e-učenje, posebno dizajnirane za administratore, nastavnike i učenike, koja pruža personalizovano okruženje za učenje. LMS platforma je zasnovana na Moodle tehnologiji i omogućava kreiranje različitih vrsta obrazovnih sadržaja, uz deljenje istih sa drugim nastavnicima.

 • Prilagođenost za rad putem različitih vrsta uređaja
 • Prilagođenost različitim tipovima korisnika
 • Jednostavan način za kreiranje digitalnog sadržaja
 • Jednostavna administracija pristupa sadržaju
 • Uvid u aktuelne kurseve i edukacije
 • Evaluacija znanja
 • Dodela sertifikata po završetku obuke
 • Društvena mreža uz bogat skup komunikacijskih alata
 • Jednostavna interakcija i obaveštenja unutar platforme
 • Mobilna aplikacija
 • Offline način rada
 • Statistički i analitički izveštaji

Izveštaji

EduIS rešenje pruža bogat skup različitih vrsta izveštaja koji će vam pomoći da pratite sve školske aktivnosti i planirate razvoj obrazovnog procesa na svim nivoima.

 • Osnovni skup različitih tipova izveštaja grupisanih po kategorijama
 • Dodatni set izveštaja na zahtev, prilagođenih potrebama škole
 • Napredni izveštaji - Power BI
 • Akademski izveštaji
 • Finansijski izveštaji
 • Statistički i analitički izveštaj

Želite znati više o EduIS rešenju?

Hiljade škola počinju koristiti EduIS rešenje. Možete nas kontaktirati u svakom trenutku.

Ova stranica je zaštićena od strane sigurnosnog sistema reCAPTCHA, Google-ovih pravila privatnosti i uslova korištenja usluge.

Izaberi svoj region

Tokom posete našoj web stranici, koristimo kolačiće koji omogućavaju identifikaciju korisnika. Kolačići su male datoteke koje se privremeno čuvaju i ne sadrže lične podatke, tako da je vaša privatnost zaštićena. Daljim pregledanjem stranice, pristajete na ovu upotrebu i prihvatate Politiku privatnosti za našu web stranicu, čime dajete saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom koja je dostupna na sledećem linku: Politika privatnosti